Sponsors

IJFC agenda

IJFC.jpg

 

Activiteiten in deze categorie op 21 november:

Algemene Leden Vergadering

De ALV zal dit jaar worden gehouden op maandag 21 november a.s. aanvang 20.00 uur.

Wij nodigen onze leden uit deze vergadering bij te wonen, u bent welkom vanaf 19.45 uur. Actieve vrijwilligers zijn bij IJFC eveneens lid, mits ze als zodanig staan vermeld in Sportlink.

De notulen van de vorige ALV kunt u terug vinden op de site (klik hier). De agenda voor de komende ALV ziet er als volgt uit:

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen notulen ALV 22 november 2021
 4. Schriftelijke vragen aangaande bestuurlijke zaken
 5. Jaarverslag van het bestuur
 6. Financieel jaarverslag 2021 - 2022
 7. Verslag van de kascommissie
 8. Benoeming kascommissie
 9. Vaststellen begroting 2022 - 2023
 10. Vaststellen contributie 2023
 11. Benoeming bestuursleden:
  1. Bestuurslid Technische Zaken:  aftredend en niet herkiesbaar Rachid Eddaoudi. Verkiesbaar Marcel van Tuyl
  2. Secretaris: aftredend en herkiesbaar Wendy Romeijn
  3. Penningmeester: aftredend en herkiesbaar Kevin Wallenburg
 1. Rondvraag
 2. Sluiting 

Schriftelijke vragen aangaande bestuurlijke zaken (punt 4) kunnen tot en met maandag 14 november a.s. worden ingediend via alv@ijfc.nl.

Een samenvatting op hoofdlijnen van de ALV wordt binnen een aantal dagen na de ALV op de site geplaatst en via de nieuwsbrief toegestuurd aan de leden, inclusief de balans, de resultatenrekening, de begroting en de daarop betrekking hebbende toelichtingen.

Bestuur IJFC.

 • 21 november 2022 20:00
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!